آموزش بازیسازی

آموزش بازیسازی با اسکرچ به زبان ساده

میزبان پیشرفت دوره ی آموزشی

ما در این دوره ی آموزشی برای کودکان و نوجوانان بالای 9 سال بازیسازی را با یکی از بهترین گزینه های موجود برای ورود کودکان و نوجوانان به دنیای بازیسازی آموزش می دهیم. در این دوره ما نرم افزار اسکرچ را به زبانی ساده توضیح می دهیم و سعی می کنیم با مثال های عملی و آموزش های پروژه محور کمک کنیم تا مخاطبان به خوبی مطالب را فرا بگیرند.